Potek našega dela

  • Pogledamo, na kateri stopnji je stranka glede internetne prisotnosti
  • Pregled konkurence ter zna?ilnosti in posebnosti branže
  • Svetujemo in skupaj naredimo plan dela
  • Izvedemo projekt, Prva prezentacija stranki
  • Spremembe in popravki na projektu, Pri?etek optimizacije strani
  • Prikaz prvih rezultatov in doseženih ciljev
  • Nadaljevanje optimizacije do zastavljenih ciljev

Terminski plan : 6 mesecev